EKONOMIA W PRL


Prejsť na obsah

Hlavné menu:


EKONOMIA W POLSCE W LATACH 1949-1989


"Nauka grecka jest czymś nowym i odmiennym w porównaniu z tym, co przedtem wiedziano i uprawiano jako wiedzę. Stwarzając naukę Grecy oderwali Zachód od Wschodu i nadali mu jego własny kierunek rozwoju. Spowodował to szczególny pęd do wiedzy, poznania, badania tego, co nieznane, dziwne, osobliwe oraz równie szczególny sceptycyzm wobec tego, co ludzie mówią i co podają za prawdę".
(Hans-Georg Gadamer, Cóż to jest prawda? W: Hans-Georg Gadamer, Rozum, słowo, dzieje. Szkice wybrane. PIW, Warszawa 1979, s. 34).

Ten pęd znajduje wyraz w samej greckiej nazwie "prawda"...

Greckie "aletheia", oddawane zazwyczaj za pomocą łacińskiego "veritas" oraz za pomocą jego odpowiedników w językach nowożytnych, znaczy tyle co "prawda". (...) Jednakże "aletheia" ma sens negatywny, bo jest rzeczownikiem zaprzeczonym. Wywodzi się od przymiotnika "aiethes", którego rdzeń poprzedzony jest partykułą przeczącą (...) i znaczy: "nie ukryty", "nie zatajony", "nie zapomniany". (...) '[A]letheia" zatem to "to, co nieskrywane", "to, co niezatajone(...)".
http://www.nonpossumus.pl/biblioteka/jan_krokos/o_prawdzie_i_wolnosci/020.php. Za: Ks. Jan Krokos - "O prawdzie i wolności"

*

1. Czarny, B. (1988), Osiatynski o Kaleckim (Osiatyński Jerzy: Michał Kalecki o gospodarce socjalistycznej), Warszawa, w: "Odra" nr 11.
2. Czarny, B. (1989), Trzydziesci lat pozniej (Lange Oskar: Dzieła, tom 8. Działalność naukowa i społeczna 1904-1965. PAN-PWE, Warszawa 1986), w: "Odra" nr 1.
3. Czarny B. (2014a), On Economics in Poland in 1949-1989: Introduction, w: International Journal of Management and Economics, No. 41, January-March 2014, pp. 92-112; http://www.sgh.waw.pl/ijme/ .
4. Czarny B. (2014b), O ekonomii w Polsce w latach 1949-1989. Wstęp (polska wersja pozycji 3) (staram się o publikację).
5. Czarny B. (2014), Max Weber, Oskar Lange i epigoni o racjonalności gospodarowania w różnych społeczeństwach (o ekonomii w państwie totalitarnym), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa (w druku).
6. Czarny B. (2014c), The Track Record of Economics in Poland 1949-1989: An Introduction (forthcoming).
7. Czarny B. (2014d), O dorobku ekonomii w Polsce w latach 1949-1989. Wstęp (polska wersja pozycji 6) (staram się o publikację).
8. Czarny B. (2014e), Internal Bolshevisation? Department of Political Economy and Its
aspiranci at the Institute For Training Scientific Cadres in Warsaw, 1950-1953 (forthcoming).
9. Czarny B. (2014f), Bolszewizacja od wewnątrz? Katedra Ekonomii Politycznej i jej aspiranci w Instytucie Kształcenia Kadr Naukowych w Warszawie w latach 1950-1953 (polska wersja pozycji 8) (staram się o publikację).
10. Czarny B. (2014g), Ekonomics in Poland in 1949-1989 as pseudoscience (in preparation)
11. Czarny B. (2014h), Ekonomia w Polsce w latach 1949-1989 jako pseudonauka (polska wersja pozycji 10) (w przygotowaniu).
12. Czarny B. (2015), Szkice o ekonomii w Polsce w latach 1949-1989 (w przygotowaniu).
13. Drewnowski, J. (2000), Biografia naukowa (wydanie II poprawione i uzupełnione), Londyn. (Za: http://www.pte.pl/pliki/0/91/Jan_Drewnowski.doc).
14. Gazeta SGH (dwutygodnik Szkoły Głownej Handlowej, nr 84, 15 marca 1998).
15. Jarmulicz, W. (1986): O przedmiocie i metodzie ekonomii politycznej, Wers.
16. Osiatyński, J. (1984): Przypisy i dodatki, w: M. Kalecki, Dzieła, tom 4, Socjalizm. Wzrost gospodarczy i efektywność inwestycji, PWE, Warszawa 1984, s. 251-378.
17. Rafa, J. (1988), Mysl ekonomiczna III Rzeczpospolitej do 1985 roku, wydawnictwo nieznane, Warszawa.

Archiwum 1 | Mapa stránok


Opublikowano: 26 lipca 2014 r., godz. 22:55.

Naspäť na obsah | Späť na hlavné menu