EKONOMIA PRL


Prejsť na obsah

Hlavné menu:


EKONOMIA W POLSCE W LATACH 1949-1989


"Nauka grecka jest czymś nowym i odmiennym w porównaniu z tym, co przedtem wiedziano i uprawiano jako wiedzę. Stwarzając naukę Grecy oderwali Zachód od Wschodu i nadali mu jego własny kierunek rozwoju. Spowodował to szczególny pęd do wiedzy, poznania, badania tego, co nieznane, dziwne, osobliwe oraz równie szczególny sceptycyzm wobec tego, co ludzie mówią i co podają za prawdę".
(Hans-Georg Gadamer, Cóż to jest prawda? W: Hans-Georg Gadamer, Rozum, słowo, dzieje. Szkice wybrane. PIW, Warszawa 1979, s. 34).

Ten pęd znajduje wyraz w samej greckiej nazwie "prawda"...

Greckie "aletheia", oddawane zazwyczaj za pomocą łacińskiego "veritas" oraz za pomocą jego odpowiedników w językach nowożytnych, znaczy tyle co "prawda". (...) Jednakże "aletheia" ma sens negatywny, bo jest rzeczownikiem zaprzeczonym. Wywodzi się od przymiotnika "aiethes", którego rdzeń poprzedzony jest partykułą przeczącą (...) i znaczy: "nie ukryty", "nie zatajony", "nie zapomniany". (...) '[A]letheia" zatem to "to, co nieskrywane", "to, co niezatajone(...)".
http://www.nonpossumus.pl/biblioteka/jan_krokos/o_prawdzie_i_wolnosci/020.php. Za: Ks. Jan Krokos - "O prawdzie i wolności"

*

1. Czarny, B. (1988), Osiatynski o Kaleckim (Osiatyński Jerzy: Michał Kalecki o gospodarce socjalistycznej), Warszawa, w: Odra, nr 11.

2. Czarny, B. (1989), Trzydziesci lat pozniej (Lange Oskar: Dzieła, tom 8. Działalność naukowa i społeczna 1904-1965. PAN-PWE, Warszawa 1986), w: Odra, nr 1.

3. Czarny, B. (1995), Od Tłumacza, w: M. Blaug, Metodologia ekonomii, PWN, Warszawa 1995.

4. Czarny, B. (1997), Racjonalność makroekonomiczna versus mikroekonomiczna, czyli o pewnym wątku dyskusji ekonomicznych, w: Zeszyty Naukowe, nr 2, Szkoła Główna Handlowa, Kolegium Gospodarki Światowej.

5. Czarny, B. (1999), Racjonalność gospodarowania w polskiej literaturze ekonomicznej - ostatnia odsłona?

6. Czarny B. (2014a), On Economics in Poland in 1949-1989: Introduction, w: International Journal of Management and Economics, nr 41, January-March 2014, s. 92-112; http://www.sgh.waw.pl/ijme/ .

7. Czarny B. (2014b), O ekonomii w Polsce w latach 1949-1989. Wstęp (polska wersja pracy nr 6).

8. Czarny B. (2014c), Max Weber, Oskar Lange i epigoni o racjonalności gospodarowania w różnych społeczeństwach (ekonomia w państwie totalitarnym), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 144 strony.

9. Czarny B. (2014d), Wstęp, w: B. Czarny, Max Weber, Oskar Lange i epigoni o racjonalności gospodarowania w różnych społeczeństwach (ekonomia w państwie totalitarnym), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 7-15.

10. Czarny B. (2014e), Zakończenie, w: B. Czarny, Max Weber, Oskar Lange i epigoni o racjonalności gospodarowania w różnych społeczeństwach (ekonomia w państwie totalitarnym), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 133-136.

11. Czarny B. (2015a), Wpływ aspirantów Katedry Ekonomii Politycznej w Instytucie Kształcenia Kadr Naukowych w Warszawie na polską ekonomię po II wojnie światowej, w: Ekonomia, nr 41, s. 25-57.

12. Czarny B. (2015b), Kartki z historii ekonomii w Polsce (1), 1949-1989 (1): Stal, muchy i partyjność nauki, w: Gazeta SGH, nr 4, s. 48-49.

13. Czarny B. (2015c), Kartki z historii ekonomii w Polsce, 1949-1989 (2): „My wszyscy z niego”, w: Gazeta SGH, nr 8, s. 49-51.

14. Czarny B. (2016a), Do Redakcji "Gazety SGH", w: Gazeta SGH, nr 2, s. 54.

15. Czarny B. (2016b), Szkice o ekonomii w Polsce w latach 1949-1989 (ekonomia w państwie totalitarnym), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 148 stron.

16. Czarny B. (2016c), Wstep, w: B. Czarny, Szkice o ekonomii w Polsce w latach 1949-1989 (ekonomia w państwie totalitarnym), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 11-14.

17. Czarny B. (2016d), Zakończenie, w: B. Czarny, Szkice o ekonomii w Polsce w latach 1949-1989 (ekonomia w państwie totalitarnym), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 147-148.

Archiwum 1 | Mapa stránok


Opublikowano: 19 czerwca 2016 r., godz. 15:24. | podstawyekonomii@gmail.com

Naspäť na obsah | Späť na hlavné menu